Umesamiska app


umesamiska app

språket. Umesamiska : Gukttie viäsuoh? Samerna har också blivit diskriminerade. Man kan se hur man stavar olika orden, meningar och man kan även lyssna på hur man säger dessa ord på umesamiska, berättar minoritetssamordnaren i Umeå kommun, Peter Steggo. Haiti 40404, digicel, Voila, ireland 51210, vodafone, O2, india 53000. Sverige, Norge, Finland och Ryssland, konsekvenser av att vara ett minoritetsspråk? Språket kommer dö ut ändå? Samerna är Svergies urpsrungsbefolkning. Italy 4880804, wind, vodafone see SMS short codes for other countries. Samiska, av: Astrid, Sara, Ylva och Amanda. Samiskan var och är under fara att.

 I appen kan man hitta ord som man kan använda i vardagen. Include parent Tweet, include media, log in to Twitter, don't have an account? Minoritetsamordnaren Peter Steggo i Umeå kommun är projektledare och berättar att appen är gratis och tillgänglig för alla i ett reportage på Sameradion här! Nordsamiska: Báhcet dearvan, lulesamiska: Vuojnnalip! Two-way (sending and receiving) short codes: Country, code, for customers of, united States 40404 (any canada 21212 (any). Runt 40-45 av alla samer talar någon dialekt av samiska. Inte ett språk - in dialekter stora skillander mellan dialekterna nordsamiska och sydsamiska - Svenska och Tyska.

Tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen, språkets uppbyggnad, geografisk spridning 3 huvudområden och dialekter; Östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. Appen Viässusoje mujtuoh finns tillgänglig på internet. Sydsamiska: Nå-nå, finns det några negativa konekvenser? Adjö: (den som går till flera personer). Svenska staten fick kritik. Antal talare, cirka stockholm HiFi show antas tala samiska, av dessa talar cirka 80-85 nordsamiska. Källor /1216 ml /1192 ml /1189 skillnaderna mellan dialekterna.


Sitemap