Uppsala barn och ungdomspsykiatri


uppsala barn och ungdomspsykiatri

beaktas. När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Logga in och sök jobbet. Forskargruppen studerar även effekten av interventioner för definierade riskgrupper. Anställningens omfattning: 60 Upplysningar om anställningen lämnas av Universitetslektor Mia srpska ambasada malmö Ramklint, och professor Lisa Ekselius, Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2018, UFV-PA 2018/3894. Ansvar och administration av blocket psykiatri i kursen Klinisk Medicin IV på läkarprogrammet. Konsekvenserna av att i barn och ungdomsåren drabbas av barnpsykiatriska symtom undersöks i långtidsuppföljningar.

Konsekvenser av tonårsdepression, barn med  traumatiska upplevelser. Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av forskning i psykiatrisk epidemiologi. Forskning kommer att genomföras inom existerande projekt inom forskargruppen för psykiatrisk epidemiologi. Regler och riktlinjer Anställningsordning vid Uppsala Universitet Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten.

uppsala barn och ungdomspsykiatri

Vid institutionen för neurovetenskap bedrivs forskning och utbildning rörande nervsystemets funktioner, utveckling, sjukdomar och reparationsmekanismer. Personliga förhållanden sommarscen malmö facebook (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. Se även. Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Till undervisning räknas även ansvar för formativ och praktisk examination, skriftlig tentamen samt utveckla och samordna kursmoment. Inom forskargruppen barn- och ungdomspsykiatri finns följande forskning: Riskfaktorer för utveckling av barnpsykiatriska problem. Detta i syfte att integrera undervisningen i psykiatri och barn - ungdomspsykiatri.

Barn- och ungdomspsykiatri - Uppsala universitet
Universitetsadjunkt i barn och ungdomspsykiatri - Uppsala
Friends Arena to Stockholm Airport (ARN) - 5 ways

Italiensk restaurang i uppsala skolgatan
Servis uppsala ekeby karlskrona
Sfi uppsala öppettider


Sitemap