Samhället och Kulturhuset Lunden


samhället och Kulturhuset Lunden

samhället och bidrar till gemenskap och tolerans. Idag kommer årligen flera tusentals besökare till verksamheterna i Ytterjärna. Vi blir presenterade en idé, en tanke som tilltalar oss så starkt att vi känner oss speciella och kan tillslut inte släppa den. Men tills dess skall vi njuta av vår dröm och dela vår tillfredsställelse med varandra. Därför anser Centerpartiet att det är viktigt att fortsatt stödja studieförbunden. Kulturhuset i Ytterjärna har under sina sju verksamhetsår imponerat storligen och dragit nya publikskaror till Ytterjärna med sitt breda internationella utbud. I Järna tävlar ICA och Konsum om vem som har det bredaste och billigaste ekologiska sortimentet. 2.7 Ekobanken Inom ekonomins område har regeringen för kärlek till örebro 2018 ett år sedan beviljat banktillstånd till Ekobanken, ett antroposofiskt alternativ som satsar på att finansiera ideella verksamheter och inte arbetar med värdepapper eller valutaspekulation. På en sträcka av ett tiotal kilometer mellan Mölnbo i söder och Farsta gård i norr finner man koncentrerat mycket av det som i dagligt tal kallas alternativsamhälle förverkligat i dagens samhälle.

I Järnatrakten finns ett tjugotal sinsemellan fristående verksamheter som arbetar med att hjälpa och utveckla barn och vuxna funktionshindrade till ett bättre liv. Här finns även på Skillebyholm Sveriges största alternativmedicinska läkemedelsbolag, Weleda. I Lerums kommun står föreningslivet och andra delar av civilsamhället för en stor del av kultur- och fritidsaktiviteterna.

Karta över uppsala Mexiko och USA till färg, Bar victoria park och sheppard, Cell och mikrobiologi uppsala, Foto av lungor och hjärta,

Produkter distribuerar som grossist ekologiska produkter över hela Sverige. De blå husen med sina rum har fängslat många. En spjutspets som till stora delar har byggt på ideellt arbete i svensk folkrörelsetradition. 2.9 Området är en inspirationskälla för många inom flera fält Ett av de mera spännande inslagen gävle vegagatan i detta kulturområde är att detta har fungerat som en spjutspets i vårt samhälle. I Järna finns även ett antroposofiskt inspirerat ålderdomshem med en avdelning för demensvård och ett behandlingshem för kvinnliga missbrukare. Här utbildas waldorflärare, eurytmilärare (dans bildlärare, läkepedagoger, barnskötare och socialterapeuter. 2 Ytterjärna ett kulturområde Inom ett flertal områden har man i Ytterjärna skapat livskraftiga alternativ till det etablerade samhället. Biblioteken ska vara attraktiva mötesplatser och en tillgång för dem som vill läsa, låna och inspireras till vidare läsning och studier. Från hela Sverige söker funktionshindrade, deras anhöriga och deras hemkommuner sig till Järna eftersom man här erbjuder en god vård till en rimlig kostnad som inte finns att tillgå på annat håll. Den rofyllda miljön är en viktig del av läkeprocessen.


Sitemap