Psykolog solhem borås


psykolog solhem borås

200. Besök hos fysioterapeut Öppna Stäng Hos fysioterapeut/sjukgymnast bedöms fysisk funktion med hjälp av undersökning, praktiska övningar och tester. När du kommer på remiss från läkare Öppna Stäng Bedömningsteamet utför utredningar på remiss från behandlande läkare. Behandlingen på BES fokuserar på färdighetsträning i grupp under tio veckor. Du som kommer till oss för att göra en teambaserad medicinsk utredning (TMU) kommer att träffa läkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. På Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är vi medarbetare inom 120 olika yrken som tillsammans bidrar till detta varje dag. När du träffat oss alla i teamet skriver vi ett gemensamt svar gällande våra rekommendationer till din läkare. Det är Försäkringskassan som tar beslut om detta får göras.

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen.
Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.
Borås Tourist Center, Sven Eriksonsplatsen 3, SE-503 38 BORÅS.

Är du under 20 år är besöket avgiftsfritt, med undantag av hälsovård, vissa vacciner, vissa intyg med mera. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök eller inskrivning utan att ha lämnat återbud senast 24 timmar innan avtalad tid får du betala ordinarie patientavgift. Vi tar emot dig på Närhälsan Lerum vårdcentral, Göteborgsvägen 9, 443 30 Lerum.

Besök hos arbetsterapeut Öppna Stäng Här bedöms nuvarande aktivitetsförmåga genom kartläggande samtal och arbetsliknande aktiviteter. Vi vill helst att du betalar med betalkort. Personalen erbjuds möjlighet till handledning och vidareutbildning. Vår utredning är en del av det underlag som bleck stockholm instagram ligger till grund för Försäkringskassans beslut. Turn left in the roundabout onto Brämhultsvägen about 200. Bedömningsteamet är inte beslutsfattande. Besök hos läkare Öppna Stäng Här bedöms fysiska och psykiska resurser och hinder. Det finns betalparkering i anslutning. Du kallas till tre eller fyra olika besök. Vi söker dig, legitimerad psykolog, som helst har erfarenhet av psykiatriskt arbete samt erfarenhet och intresse för de aktuella målgrupperna. Vid behov samverkar vi med andra inom och utanför psykiatrin, till exempel heldygnsvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun, primärvård och personer som är viktiga för dig som patient. Har du erfarenhet av någon av ovanstående metoder och kunskap om målgruppen ses det som meriterande.

Psykolog solhem borås
psykolog solhem borås


Sitemap