Botaniska museet i lund


botaniska museet i lund

och gräva dammar och trädgården blev en illustration av det växtsystem som publicerats av Agardh år 1858. Tre särskilt värdefulla historiska samlingar förvaras separat: Agardhherbariet en av världens främsta algsamlingar. History edit, the university garden has existed since 1690, at that time in front of the present site of the. Botaniska trädgården är en botanisk trädgård i centrala, lund, vilken anlades under 1800-talet, och i vilken finns byggnader för. The 8 hectares site contains 7000 species of plants, of which 200 are found in the greenhouses representing nine different climate zones. Retziusherbariet främst insamlat i slutet av 1700-talet. Svampar 63 000, herbariet rymmer växter från hela världen.

Achariusherbariet företrädesvis kärlväxter insamlade på 1700-talet och tidigt 1800-tal. Parken har utvidgats vid ett antal tillfällen. Hittills har 34 av samlingarna registrerats. It is owned and operated. Första gången var 1888, då Östra Promenaden uppläts till universitetet för parkområde och uppförande smaragdaska borrar av en institutionsbyggnad för fysiologisk botanik, under förutsättning att allmänheten även i framtiden skulle få lov att använda sig av området. Retrieved from " ". De nordiska samlingarna är de mest omfattande, men viktiga samlingar finns också från t ex Medelhavsområdet, Sydafrika, västra Australien och delar av Sydamerika.


Sitemap